EXPOSITIE / EXHIBITION Beaufort Kunst aan Zee Van 5-4 t/m 28-9-2003
  Let op: Deze expositie is voorbij !
In English - En FrançaisMarines in Confrontatie

Het PMMK, Museum voor Moderne kunst te Oostende vormt het middelpunt van 2003 Beaufort met een groots opgezette tentoonstelling Marines in confrontatie.

Marines in confrontatie is een ontmoeting tussen moderne en hedendaagse schilders. Op de tentoonstelling zal een uitgelezen keuze zeegezichten te zien zijn van schilders die al dan niet in dit genre gespecialiseerd zijn, maar die toch tijdens een korte of langere periode van hun loopbaan de zee als motief kozen.

De tentoonstelling is een bijzondere gelegenheid om de affiniteiten tussen heel verschillende kunstenaars te onderkennen. Het wordt ongetwijfeld een aparte ervaring om de vrije penseelstreken van Turner, Monet en Wolvens naast elkaar te zien of de visionaire kracht van Turner en Ensor naast de weloverwogen geometrische vormen van Brusselmans. Deze vormen dan weer een boeiend contrast met de dromerigheid van Spilliaert, de schijnbaar fotografische precisie van Richter en de verstilde fragmenten van Tuymans. Voor andere kunstenaars zoals Courbet, Permeke, Kiefer en Barceló is de materie van de verf zelf heel belangrijk voor het karakter van hun werk.

Tussen talloze drijfveren om te schilderen komen twee tendensen op de voorgrond: het schilderen om het schilderen zelf en het schilderen om ideeën en gevoelens te vertolken. Nu eens overweegt de expressieve kracht van de verf en de kleur, dan weer de intellectuele associatie of de symboliek van het motief. Meteen valt op hoe deze twee uitgangspunten subtiel gedoseerd en harmonieus verenigd zijn. Dat deze werken allemaal de zee voorstellen maakt de vergelijking van de persoonlijke stijlen van de schilders nog boeiender.

Er werden geen stijlbegrippen vooropgesteld, wel vier krachtlijnen: de emotionele lijn, de retinale lijn, de visionaire lijn en de verhalende lijn. Alle vier deze krachtlijnen vertrekken vanuit het werk van William Turner.

De emotionele lijn
Gustave Courbet
Constant Permeke
Emil Nolde
Anselm Kiefer
Miquel Barceló
Marcel Maeyer

De retinale lijn
Claude Monet
Théo Van Rysselberghe
Henri-Victor Wolvens
Jennifer Bartlett
Ralph Fleck
Jan De Vliegher

De visionaire lijn
Léon Spilliaert
René Magritte
Gerhard Richter
Alex Katz
Luc Tuymans

De verhalende lijn
James Ensor
Jean Brusselmans
Paul Maas
Roger Raveel
Etienne Elias
Malcolm Morley
Sandro Chia
Enzo Cucchi
Fred Bervoets
Norbert Bisky

Ter gelegenheid van Marines in confrontatie werden hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om hun visie op de Noordzee te schilderen. De Belgische schilders Etienne Elias, Roger Raveel en Luc Tuymans vonden dit voorstel een boeiende uitdaging. Ze waren bereid om de zee, waar ze sinds lang mee vertrouwd zijn, opnieuw te bekijken en te interpreteren. Ook een aantal buitenlandse kunstenaars, zoals Norbert Bisky, Ralph Fleck en Alex Katz, lieten zich door de Noordzee bekoren.

Exposerende kunstenaar(s) / exhibited artist(s):
Miguel Barceló - Jennifer Bartlett - Fred Bervoets - Norbert Bisky - Jean Brusselmans - Sandro Chia - Gustave Courbet - Enzo Cucchi - Etienne Elias - James Ensor - Ralph Fleck - Alex Katz - Anselm Kiefer - Paul Maas - Marcel Maeyer - René Magritte - Claude Monet - Malcolm Morley - Emil Nolde - Constant Permeke - Roger Raveel - Gerhard Richter - Théo Van Rysselberghe - Léon Spilliaert - William Turner - Luc Tuymans - Jan De Vliegher - Henri-Victor Wolvens

Beaufort Kunst aan Zee
Beelden langs de Belgische kust,  De Panne tot Zeebrugge, +32-59564589, open: 24 x 7 uur
Expositieperiode van 5 april t/m 28 september 2003