EXPOSITIE / EXHIBITION Fries Museum Van 20-4 t/m 24-8-2008
  Let op: Deze expositie is voorbij !
In English - En FrançaisDe Kleur van Friesland:
Beeldende kunst na 1945

Gastconservator: Huub Mous.

Beeldende kunst na 1945
Met 'De Kleur van Friesland' presenteert het Fries Museum voor het eerst van grote tentoonstelling van de moderne beeldende kunst in Friesland na 1945. 'De Kleur' in de titel staat voor de Friese identiteit in de beeldende kunst. Gastconservator Huub Mous heeft in de expositie werken van ruim vijftig kunstenaars bij elkaar gebracht. Samen vertellen de werken de zoektocht naar die Friese identiteit. Mous verbeeldt zijn verhaal in deelpresentaties, die specifieke thema's en periodes aansnijden. Aanleiding voor de expositie is zijn publicatie.

Benner - Reisma
Gerrit Benner was de eigenzinnige eenling die zijn eigen weg ging. Zijn landelijke doorbraak in het midden van de jaren vijftig betekende ook de geboorte van een mythe die het beeld van de Friese kunstenaar lange tijd heeft bepaald. Cor Reisma werd na zijn dood door menigeen als 'knapste' Friese schilder beschouwd. Hij was de kunstenaar die de meest prestigieuze opdrachten kreeg. Benner en Reisma waren in veel opzichten twee tegenpolen: de één stond voor vernieuwing, de ander voor behoud. Hun werk hangt in de tentoonstelling naast elkaar, alsof het oordeel van de geschiedenis nog niet heeft plaatsgevonden.

Friese avant-garde
De kunst in de jaren zestig werd in Europa bevangen door een nieuw elan. Kunstenaars wilden een nieuw begin maken, ook in Friesland. Maar deze naoorlogse periode werd ook gekenmerkt door weerstand tegen de vernieuwing die zich na 1960 in versnelde mate aandiende. In de presentatie is een beknopt overzicht te zien van de Friese avant-garde in de jaren zestig en zeventig, toen veel kunstenaars bvan elders naar Friesland kwamen.

De Friese Salon
De Friese Salon toont een onverwachte blik op kunstwerken uit de provinciale collectie, aangevuld met enkele werken uit het Fries Museum, waarbij een gematigd expressionisme de boventoon voert. De provincie Fryslân heeft inde periode van 1956 tot 1992 zo'n 1.000 kunstwerken aangekocht die met elkaar de veranderende tijsgeest weerspiegelen. Bekende en minder bekende kunstenaars uit die periode brengen hier de kleur van Friesland aan het licht.

Toonzaal van de allegorie
Huub Mous laat een aantal werken zien die kunst zelf als onderwerp hebben. Sommige werken zijn ironisch, andere meer allegorisch. De installatie van Ramon van de Werken zegt bijvoorbeeld iets over de inwisselbaarheid van het hedendaagse museum voor moderne kunst. De beeldengroep van de Vier Evangelisten gaat over de verschillende krachten die werkzaam zijn in het creatieve proces van de kunstenaar.

Verlangen naar het Noorden
Een romantisch verlangen naar het Noorden en een spirituele beleving van het landschap komen bij meerdere kunstenaars naar voren die in Friesland gewoond en gewerkt hebben. De grenslijnen tussen land en lucht, zee en wolken keren in de verbeelding van het Friese landschap altijd weer terug. De schijnwerper staat in de tentoonstelling op de werken waarin het Noorden centraal staat.

In de tentoonstelling is onder meer werk te zien van: Harmen Abma, Willem van Althuis, Gerrit Benner, Jeanne Bieruma Oosting, Boele Bregman, Machiel Braaksma, Geert Duintjer, B.C. Epker, Anne Feddema, Groenewoud/Buij, Jopie Huisman, Klaas Koopmans, Jan Maaskant, Tames Oud, Lode Pemmelaar, Fritz Rahmann, Cor Reisma, Eja Siepman van den Berg, Jentje van der Sloot, Silvia Steiger, Sjoerd de Vries, Ids Willemsma, Freark van der Wal en Ramon van de Werken.

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie De Kleur van Friesland, beeldende kunst in Friesland na 1945.

Documentaire
Zondag 20 april vertoont Omrop Fryslân op Nederland 2 om 13.55 uur de documentaire: 'Huub Mous op zoek naar de kleur van Friesland'.

Exposerende kunstenaar(s) / exhibited artist(s):
Harmen Abma - Willem van Althuis - Gerrit Benner - Jeanne Bieruma Oosting - Machiel Braaksma - Boele Bregman - Geert Duintjer - B.C. Epker - Anne Feddema - Groenewoud/Buij - Jopie Huisman - Klaas Koopmans - Jan Maaskant - Tames Oud - Lode Pemmelaar - Fritz Rahmann - Cor Reisma - Eja Siepman van den Berg - Jentje van der Sloot - Silvia Steiger - Sjoerd de Vries I - Freark van der Wal - Ramon van de Werken - Ids Willemsma

Fries Museum
Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden, 058-2555500, open: di t/m zo 11.00-17.00, gesloten op 25 dec en 1 jan, entree € 6,00 (op woensdags gratis), , Op dit moment zijn er geen tentoonstellingen in het Fries Museum. , , Het museumgebouw aan de Turfmarkt is sinds 2 juli 2012 gesloten. Op 13 september 2013 opening aan Wilhelminaplein 92.
Expositieperiode van 20 april t/m 24 augustus 2008