EXPOSITIE / EXHIBITION Museum Het Prinsenhof Van 4-10 t/m 19-1-2003
  Let op: Deze expositie is voorbij !
In English - En FrançaisDe Snijkunst Verbeeld

Het oudste, nog functionerende ziekenhuis van Nederland, de Reinier de Graaf Groep, bezit vier unieke schilderijen van anatomische lessen. Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan worden deze schilderijen officieel overgedragen aan Stedelijk Museum Het Prinsenhof waar ze uitvoerig worden belicht in een tentoonstelling over gezondheidszorg in Delft in de 17de en 18de eeuw.

De geschilderde anatomische les is een genre in de schilderkunst dat alleen in Nederland bestaat. Het feit dat er in Delft vier zijn geschilderd, is onder meer te danken aan de vroegere aanwezigheid van een theatrum anatomicum. De meesterchirurgijns die er les gaven in het ontleden van lijken, lieten zich trots afbeelden tijdens het uitoefenen van hun beroep.

Het vroegste schilderij is vervaardigd door Michiel van Mierevelt in 1617. Hij is een van de belangrijkste portretschilders in de eerste helft van de 17de eeuw. De eerstvolgende Anatomische les in Delft werd in 1681 geschilderd door Cornelis de Man. Volgens stadsgeschiedschrijver Reinier Boitet bevat het groepsportret 'alle de afbeeldingen van de in dien tyd in leven zynde genees- en heelmeesters'. Toen in 1727 chirurgijns en doctoren zich opnieuw wilden laten portretteren wendden zij zich tot Thomas van der Wilt. De laatste anatomische les in Delft is geschilderd door de uit Leiden afkomstige schilder Nicolaas Rijnenburg in 1773.

In de tentoonstelling maakt het publiek uitgebreid kennis met de Delftse geneesheren. Daarnaast is door middel van instrumenten, en bizarre archeologische vondsten afkomstig van het terrein van het Oude Gasthuis, toegelicht hoe de snijkunst werd beoefend. Er wordt ook ingegaan op de geschiedenis van de farmacie aan de hand van een Simpliciakast uit circa 1730. In een eigentijds anatomisch theater is een audiovisueel programma te zien met veel wetenswaardigheden over de schilderijen en de geneeskunst in de 17de en 18de eeuw.

Exposerende kunstenaar(s) / exhibited artist(s):
Cornelis de Man - Michiel Jansz. van Mierevelt - Nicolaas Rijnenburg - Thomas van der Wilt

Museum Het Prinsenhof
Sint Agathaplein 1, 2611 HR Delft, (015) 260 23 58, open: di t/m zo 11.00–17.00 , gesloten op 31 mrt, 30 apr, 19 mei, 25 dec en 1 jan , entree € 8,50, , Vanaf 24 februari 2014 sluit Museum Het Prinsenhof drie maanden de deuren voor een complete herinrichting van de vaste tentoonstellingen.
Expositieperiode van 4 oktober t/m 19 januari 2003