Vriend    MUSEUM
 
Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch (1974)
De Mortel 4  Plattegrond via Michelin Plattegrond via Google
5211 Den Bosch, Nederland
T 073-6273680
F 073-6273682
 info@sm-s.nl
www.sm-s.nl
Openingstijden:
maandag gesloten (behalve op feestdagen)
dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00

Gesloten op Nieuwjaarsdag, met Carnaval, Koninginnedag en Eerste Kerstdag

Contact: René Pingen (dir), Martijn van Ooststroom (comm)

Overige informatie
Sinds 2013 maakt het museum samen met Het Noordbrabants Museum deel uit van het Museumkwartier 's-Hertogenbosch.

Het museum (voorheen gevestigd aan de Magistratenlaan en daarvoor Museum het Kruithuis (MHK)) biedt wisselende tentoonstellingen, workshops en rondleidingen.

Tentoonstellingen
Over het hele jaar stelt het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch verschillende tentoonstellingen samen. Zowel grote als kleinere exposities. Op de website kunt u hierover meer informatie vinden.

Collectie
Wat de collectie betreft specialiseert het museum zich uitsluitend in moderne en hedendaagse keramiek en sieraden. Dat is vrij uniek.

Het museum ontleent zijn profiel aan de presentatie van deze twee verzamelgebieden te midden van alle andere uitingen van beeldende kunst en vormgeving. Juist de verbinding met het tentoonstellingsprogramma geeft de verzamelingen een plaats in het hele kunstenspectrum.

Achter dit collectiebeleid schuilt de opvatting, dat materiaal noch techniek de kwaliteit van een kunstwerk bepalen. Het zijn op de eerste plaats concept en visie van de kunstenaar of ontwerper die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Zowel de keramiek- als de sieradencollectie is in clusters verdeeld, terwijl het verzamelbeleid er bovendien op gericht is om dwarsverbanden te leggen. Zo zijn bijvoorbeeld Pablo Picasso, Jean Cocteau, George Braque, Ettore Sottsass jr, Alessandro Mendini, Gijs Bakker, Bruno Ninaber van Eyben en Daniel Kruger met werk vertegenwoordigd in zowel de keramiek- als de sieradencollectie.

Beide collecties zijn internationaal en bevatten zowel unica als in oplage dan wel industrieel geproduceerde werken. Op een enkele uitzondering na dateren alle werken van na 1945.

Geschiedenis
Het beginpunt van het museum ligt in 1956. De toenmalige Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in 's-Hertogenbosch organiseert dan haar eerste internationale tentoonstellingen en start met de aanleg van een studiecollectie op het gebied van keramiek. Hieruit ontwikkelt zich in eerste instantie de Gemeentelijke Tentoonstellingsdienst, die in 1972 verzelfstandigt en haar intrek neemt in het monumentale Kruithuis tezamen met de Stichting Uitleen Beeldende Kunst. De inmiddels respectabele keramiekcollectie verhuist mee, maar verdwijnt tot 1981 in de depots. Als er opnieuw een collectioneringsbudget beschikbaar komt wordt de bestaande collectie beschreven, gepresenteerd en een nieuw collectieplan opgesteld. De hernieuwde verzamelactiviteiten sluiten aan op de aard, kwaliteit en het internationale karakter van de aanwezige collectie keramiek. In 1988 begint Museum Het Kruithuis - parallel aan de keramiekcollectie - met het verzamelen van sieraden. Ook deze collectie is internationaal en gaat terug tot 1950.

In 1985 verwerft Het Kruithuis de status van Museum voor Hedendaagse Kunst. Vanaf dat moment treedt een proces van sterke professionalisering in: het internationale tentoonstellingsprogramma krijgt een scherper profiel en wordt ambitieuzer, de registratie van collectie en bibliotheek wordt geautomatiseerd, de communicatieve activiteiten worden uitgebreid met rondleidingen, lezingen en excursies. Het aantal bezoekers groeit. Het enthousiasme onder bedrijven en particulieren in 's-Hertogenbosch leidt in 1990 tot de oprichting van de Stichting Vrienden Museum Het Kruithuis. Het museum verwerft naam en faam in binnen- en buitenland dankzij spraakmakende tentoonstellingen en dito publicaties.

De groei van de collecties, de schaal van de tentoonstellingen, het niveau van de publieksservice en de professionalisering van de organisatie maken snel duidelijk, dat de accommodatie van historische Het Kruithuis niet meer aan de eisen van een eigentijds museum voldoet.

In 1994 besluit het gemeentebestuur dan ook Het Kruithuis met nieuwbouw uit te breiden. De Tsjechische architect en ontwerper Dr.Ir. Borek Sípek ontwerpt een nieuw museum, waarvan het historische Kruithuis een integraal onderdeel is. Bezwaarprocedures houden de realisering van Sípeks ontwerp echter zes jaar lang tegen. In september 2002 kiest de gemeenteraad ervoor de plannen volledig te cancellen en een nieuw plan op een andere locatie te realiseren. Het Kruithuis, waaraan het museum tot dan zijn naam ontleende, behoort zodoende vanaf 1 januari 2003 tot het verleden.

Het belang van de collectie en de waardering van publiek en professionals, die het museum geniet, doen het gemeentebestuur besluiten voor een alternatief nieuwbouwplan: een zelfstandig museum in de nabijheid van en in samenwerking met het Noordbrabants Museum. Het architectenbureau Henket & Partners krijgt de opdracht hiervoor een plan te ontwikkelen.

Met de voorziene nieuwbouw is nog enkele jaren gemoeid. Om die tijd te overbruggen en weer volop als museum actief te kunnen zijn heeft het museum op 2 juni 2005 zijn intrek genomen in een voormalig bedrijfspand in het Bossche Paleiskwartier. Tegelijk met de verhuizing veranderde de museumnaam in SM's - Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch. In het ruim 3000 m˛ gebouw, dat een schitterende daglichttoetreding kent via het zogenaamde zaagtandendak, kan het museum eindelijk zijn vleugels uitslaan.

In 2012 sluit de tijdelijke locatie voor verhuizing naar nieuwbouw in de binnenstad - naast het vernieuwde Noordbrabants Museum. Beide musea openen in mei 2013 als Museumkwartier 's-Hertogenbosch. Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch (de afkorting SM's is inmiddels komen te vervallen) verwelkomt in in de eerste zeven maanden drie keer meer bezoekers dan in geheel 2011.

Nieuws- en persberichten
21/02/2014 Aankoop Studio Formafantasma
06/12/2013 100.000 bezoekers in een half jaar voor Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
09/01/2012 Het SM's gaat verhuizen naar het Museumkwartier Den Bosch
11/11/2010 Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch verwerft omvangrijke sieradencollectie Van Leersum
25/06/2010 Beeldende kunstprijs 2010 voor Martin en Inge Riebeek
>> meer berichten

Exposities (komt/future nu/now voorbij/past)
Heringa/Van Kalsbeek
13/9/2014 - 11/1/2015
Dries Verhoeven: Homo Desperatus
28/6/2014 - 31/8/2014
Dinie Besems: 25 – een bijzondere vergelijking
29/3/2014 - 14/9/2014
Raakvlakken II - Lichaam/kleur
29/3/2014 - 28/9/2014
Bernhard Schobinger, Flaschenhalskette, 1988 Studio Job, Appearance, 2006
Reinventing Happiness
8/3/2014 - 15/6/2014
Prima Materia - design by Studio Formafantasma
15/2/2014 - 15/6/2014
Simone Farresin, Autarchy, 2010 Simone Farresin,  Simone Farresin,  Andrea Trimarchi, 
Vuur & Vlam – 60 jaar Cor Unum
14/9/2013 - 9/3/2014
voorbij / past >>

Kunstenaars in vaste collectie
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z alle
Erik Andriesse - Karel Appel - Arman - Robert Arneson.

 Toon afbeeldingen: