Vriend    MUSEUM
 
Stadsgalerij Heerlen (1986)
Bongerd 18  Plattegrond via Michelin Plattegrond via Google
6411 HK Heerlen, Nederland
T 045-5772210
F 045-5772290
 info@schunck.nl
www.glaspaleis.nl

Opgeheven

  

Contact: Lene ter Haar

Museum voor moderne en hedendaagse kunst.

Overige informatie
De Stadsgalerij Heerlen is opgegaan in SCHUNCK.

De Stadsgalerij Heerlen was het gemeentelijk museum voor moderne en hedendaagse kunst van de stad Heerlen. Het in 1986 geopende museum is sinds september 2003 gevestigd in een nieuwe locatie: het Glaspaleis, een bijzonder gebouw uit de jaren dertig van de vorige eeuw in het centrum van de stad. Dit transparante gebouw is een van de 13 belangrijkste architectuurmonumenten in Nederland en werd ontworpen door architect Frits Peutz. Het Glaspaleis huisvest eveneens de Openbare Bibliotheek, de muziekschool Heerlen, het Filmhuis en architectuurcentrum Vitruvianum.

Zowel het collectiebeleid, als het tentoonstellingsprogramma van de Stadsgalerij kenmerken zich door kwaliteit en afwisseling. Door middel van solopresentaties en thematische tentoonstellingen worden eigenzinnige visies op de hedendaagse kunst gepresenteerd. Een belangrijk ijkpunt vormt de ontwikkeling van de schilderkunst. Om de paar jaren is er eveneens aandacht voor de wegbereiders van de moderne kunst.
Zo biedt de Stadsgalerij haar bezoekers een reeks verrassende facetten van de moderne kunst.

Tentoonstellingen
Het tentoonstellingsprogramma kenmerkt zich door kwaliteit en afwisseling. Circa tien tot twaalf grotere en kleinere tentoonstellingen per jaar tonen uiteenlopende disciplines, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, nieuwe media en installaties. In zowel solopresentaties, als thematische tentoonstellingen worden eigenzinnige visies op de hedendaagse kunst gepresenteerd. IJkpunten in het presentatiebeleid vormen de schilderkunst en die kunst die maatschappelijke betrokkenheid toont in de breedste zin des woord.
Om de paar jaren zal er eveneens aandacht zijn voor de wegbereiders van de moderne kunst.

Moderne Nederlandse Schilderkunst
Sinds de jaren vijftig verzamelt de Gemeente Heerlen moderne Nederlandse schilderkunst. De opbouw van de collectie ging van start met aankopen van Cobraschilders en gelijkgezinden. Ook werden in een vroeg stadium schilderijen van Amsterdamse Limburgers zoals Ger Lataster, Lei Molin en Jef Diederen aangekocht.
De hedendaagse aankopen richten zich op Nederlandse schilders zoals Marlene Dumas, Toon Verhoef, Rob van Koningsbruggen en JCJ van der Heijden. Ook jong talent, waaronder Charlotte Schleiffert, Robert Zandvliet, Natasja Kensmil, Carla Klein en Koen Vermeule, wordt aangekocht. De ‘couleur locale’ in de collectie wordt versterkt door het toevoegen van werk van hoge kwaliteit van Limburgse kunstenaars, waaronder Fons Haagmans, Fransje Killaars en Rik Meijers.
De noodzaak tot verder verzamelen blijft de confrontatie met schilderkunstige opvattingen van deze tijd. Zodoende hoopt de Stadsgalerij – mede vanwege haar excentrische ligging ten opzichte van andere Nederlandse kunstmusea – een signalerende rol te vervullen binnen de Euregio.

Collectie Aad de Haas
De schilder en graficus Aad de Haas (1920 Rotterdam – Schaesberg 1972) speelde, in de jaren na de 2e Wereldoorlog, een geheel eigen rol in het kunstklimaat in Limburg. Hij wees trendgevoelige ontwikkelingen af en bleef werken in een figuratieve, expressionistische traditie.
In de jaren 1994 en 1995 kocht de Stadsgalerij een belangrijk deel van de artistieke nalatenschap van De Haas aan. Deze deelcollectie van ruim 250 werken (schilderijen, tekeningen, monotypes en grafiek) geeft een boeiend verslag van De Haas’ visie op maatschappelijke ontwikkelingen rondom de thema’s religie, erotiek en macht.

Entreeprijzen en groepen vervolg
Volwassenen € 7,00
Jongeren 13-17 jaar € 4,50
CJP/65+/Museumkaart/Studentenpas € 4,50
Medewerkers Gemeente Heerlen: € 4,50
Op vertoon van entreebewijs museum Het Domein € 4,50
Groepen vanaf 15 personen € 4,50

GRATIS ENTREE
> Kinderen (0-12 jaar)
> Vrienden Stadsgalerij/Vitruvianum
> Donderdagavond van 17-20 u
> lezingen op dinsdagavond 17, 24 en 31 maart (19.30 u)
N.B. aanmelden kan via vitruvianum@heerlen.nl of 045-5772205
> tijdens Museumweekend 4 & 5 april (10-17 u) en activiteiten (rondleiding & debat op 5 april)
Exposities (komt/future nu/now voorbij/past)
voorbij / past >>

Kunstenaars in vaste collectie
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z alle
Steven Aalders - Ben Akkerman - Philip Akkerman - Jan Andriesse - Karel Appel - Armando - Gustave Asselbergs - Tim Ayres.

 Toon afbeeldingen: