Vriend    GALERIE
Artis (1985)
Boschveldweg 471  Plattegrond via Michelin Plattegrond via Google
5211 VK Den Bosch, Nederland
T 073-6135052
 info@artisdenbosch.nl
www.artisdenbosch.nl

Opgeheven

Presentatieruimte

Overige informatie
In september 1987 werd door Artis de eerste tentoonstelling in de bijzondere pilarenzaal van de voormalige Willem II fabriek gerealiseerd.

Artis heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een gedenkwaardige tentoonstellingsruimte. Meer dan vierhonderd kunstenaars uit binnen- en buitenland namen deel aan zeer uiteenlopende projecten.

Artis is landelijk een bekende en erkende tentoonstellingsruimte. Zij wordt financieel ondersteund door de Mondriaan Stichting, de gemeente 's-Hertogenbosch en door de provincie Noord-Brabant.

Artis stelt zich ten doel te functioneren als een plaats waar hedendaagse beeldende kunst onderzocht, uitgediept en ontwikkeld wordt. Het proces dat tot een tentoonstelling leidt neemt daarbij vaak een even belangrijke plaats in als de tentoonstelling die er uit voortkomt. Daar beeldende kunst niet in één stroming valt onder te brengen, wenst Artis zich ook niet aan één uitgangspunt te conformeren. Bijgevolg vinden er uiteenlopende projecten plaats. Deze worden gekenmerkt door de keuze van zeer individuele exponenten van diverse tendensen. Juist zij kunnen aanzet geven tot verdere verdieping van de ontwikkelingen binnen de beeldende kunst.

Nieuws- en persberichten
11/03/2010 Stichting Artis Den Bosch beëindigt activiteiten

Exposities (komt/future nu/now voorbij/past)
voorbij / past >>

 Toon afbeeldingen: