MUSEUM
Musée des Arts Contemporains (MAC's) Grand-Hornu (2002)
Rue Sainte-Louise 82  Plattegrond via Google
B-7301 Hornu, België
T +32-65652121
 dominique.cominotto@grand-hornu.be
www.mac-s.be
di t/m zo 10.00-18.00
gesloten op 25 dec en 1 jan
entree € 8,00


Contact: Marie Pok (dir), Maïté Vanneste (comm)

Overige informatie
Het Museum voor Hedendaagse Kunsten (MAC’s) bevindt zich op de voormalige mijnsite van Le Grand-Hornu, in de buurt van Bergen (Mons), in de Borinage, en het is één van de belangrijkste culturele projecten van de Franstalige Gemeenschap van België. Deze nieuwe thuishaven voor de hedendaagse kunsten werd ontworpen door Pierre Hebbelinck, één van de vaandeldragers binnen de heropleving van de Waalse architectuur. Het project past in het kader van de voortdurende herbestemming van de site, waarmee bestendig afgevaardigde Claude Durieux is begonnen op het einde van de jaren ’80. Met het oog op een beleid, dat zal bestaan uit aanwinsten en tentoonstellingen op internationaal niveau, werd de artistieke leiding van het Museum toevertrouwd aan Laurent Busine, die zich al sinds 1991 met het project bezighoudt. Het MAC’s streeft ernaar een zo groot mogelijk aantal mensen gevoelig te maken voor de hedendaagse kunsten, en het geniet dan ook de steun van de Provincie Henegouwen – eigenaar van deze historische site –, van het Waalse Gewest en van de Europese Unie. Bovendien bevindt de site zich op een verbindingsweg tussen Frankrijk, Nederland en Duitsland, waardoor ze één van de meest toegankelijke culturele trekpleisters is geworden.

De plek
Om het MAC’s te vestigen koos men in 1991 de voormalige mijnsite van Le Grand-Hornu. Le Grand-Hornu is één van de mooiste voorbeelden van industriële archeologie in Noord-Europa. De neoklassieke architectuur verwijst naar het utopische principe van de “ideale arbeiderswijk”, zoals Nicolas Ledoux zich dit in Frankrijk voorstelde. De stichter, grootindustrieel Henri De Gorge, vertrouwde de realisatie van zijn visionaire project overigens toe aan één van Ledoux’s volgelingen, de Doornikse architect Bruno Renard. Le Grand-Hornu, een urbanistisch project dat bestaat uit een industrieel mijncomplex, een arbeiderswijk en een verblijfplaats voor de beheerders, werd opgericht tussen 1810 en 1830, en vormt samen met les Salines van Arc–et–Sénans, in Frankrijk, één van de indrukwekkendste bewijzen van organisatie van de arbeid door middel van de architectuur. De site, die werd omgevormd in overeenstemming met de geschiedenis en de identiteit van de ruimtes, die meerdere menselijke activiteiten groeperen, is vanaf de jaren ’90 gestaag uitgegroeid tot een kern van toeristische, culturele en wetenschappelijke ontwikkeling. Het MAC’s heeft zich een plaats toegeëigend aan de zijde van Grand-Hornu Images, de organisatie die de bezoekers van de site ontvangt en verscheidene evenementen organiseert – ondermeer tentoonstellingen rond toegepaste kunsten en design, en aan de zijde van Technocité, een instelling die instaat voor het onderricht van informatica.

De collectie
Het Museum voor Hedendaagse Kunsten wil een menselijk project ontwikkelen, waarin de maatschappij en haar individuen centraal staan. De collectie streeft er niet naar de belangrijkste werken van een mythologie van de hedendaagse kunst te verzamelen, aangezien daar reeds verschillende Europese instellingen aan gewijd zijn. De universaliteit waarnaar het Museum met zijn aanwinsten streeft, baseert zich op de intentie van de kunstenaars om de verscheidenheid van de wereld op te roepen binnen de eigenheid van hun creaties. De Adviescommissie voor Aanwinsten van het MAC’s, die samengesteld is uit Belgische en buitenlandse specialisten, heeft dan ook – om de link te leggen met de geschiedenis van de site – gekozen voor de volgende leidraden: het geheugen, de architectuur en de poëzie. Met het beeld voor ogen van de eerste aanwinst, “Les Registres du Grand-Hornu”, wordt het beleid van het Museum op de eerste plaats gezien als een poëtische manier om de wereld te inventariseren. De collectie van het MAC’s probeert een cultureel patrimonium samen te stellen dat voor iedereen toegankelijk is, door de actuele kunst niet te beschouwen als een aparte categorie, maar eerder als een activiteit die nauw verbonden is met de maatschappij in haar geheel.

Exposities (komt/future nu/now voorbij/past)
L'image suivante... Collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles
23/3/2014 - 8/6/2014
Francis Alÿs, The Rehearsal 1998-2004 Matt Mullican, Untitled (Roundhouse), 2012
Tony Oursler: Phantasmagoria
17/11/2013 - 23/2/2014
Europalia India
13/10/2013 - 16/2/2014
Jean-François D'Or: Moodboards
22/9/2013 - 15/12/2013
Bernd Lohaus
23/6/2013 - 6/10/2013
voorbij / past >>

Kunstenaars in vaste collectie
Thierry De Cordier.

 Toon afbeeldingen: