KUNSTACADEMIE
AKI Academie Beeldende Kunst & Vormgeving (1949)
Hallenweg 5 (Campus)  Plattegrond via Michelin Plattegrond via Google
7522 NH Enschede, Nederland
T 053-4824400
F 053-4824453
 webmaster@aki.nl
www.aki.nl
ma t/m vr 10.00-17.00 en
ma t/m do 19.00-21.30

Contact: Peter Sonderen (dir)

Overige informatie
De AKI bevindt zich op het Campus-terrein tussen Enschede en Hengelo, waar ook de Universiteit Twente is gevestigd.
Onder de naam Dutch Art Institute (www.aki2.nl) wordt een voortgezette opleiding aangeboden.

De AKI bestaat sinds 1949. Door de jaren heen, maar vooral tijdens het directoraat van prof. Joop Hardy, dat duurde van 1968 tot 1980 ontwikkelden zich een onderwijsmodel en een onderwijsorganisatie, die uitgaan van de autonome beeldende kunst als bron en middelpunt van alle activiteiten en die gericht zijn op de ontwikkeling en ontplooiing van het vrije, zelfstandige en eenmalige individu. Het verwerven van technieken en vaardigheden gebeurt volgens deze opvatting pas doeltreffend als dat in dienst staat van en verband houdt met de persoonlijke ontwikkeling van de student. In deze visie is voor het leren van het kunstenaars- of vormgeversberoep een ontwikkeling als mens onontbeerlijk. Vanaf het begin van de studie worden de AKI-studenten dan ook aangesproken op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfdiscipline, een eigen mening, eigen initiatief. De docenten, die allen in deeltijd lesgeven vanuit hun eigen praktijk als beeldend kunstenaar, vormgever, ontwerper of kunsthistoricus geven de studenten hierin het voorbeeld. Metamorfose is daarin een sleutelbegrip. Op de AKI wordt niet gewerkt vanuit een voor eens en altijd geldend onderwijsprogramma. Integendeel: de academie werkt voortdurend aan zichzelf en elke nieuwe ontwikkeling in de eigen beroepspraktijk van de docenten vindt zijn weerslag in de overdracht van inzicht, kennis en kunde aan de volgende generatie. De academie fungeert als een ontmoetingsplaats voor beginnende en ervaren kunstenaars en vormgevers, als een centrale plek voor het verkrijgen van inzicht en vaardigheid en de studieprogramma‚s zijn dan ook individueel gericht. Dit alles niet tot meerdere eer en glorie van het zich vormende individu, niet voor persoonlijk gewin, maar om een zinvolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestaan. Alle zelfontplooiing, bewustwording en rijping zijn erop gericht, de samenleving te verrijken en te verbeteren. Kunst is geen geďsoleerd verschijnsel, geen luxe of franje, maar het nuttigste en zinrijkste, dat de mens heeft voortgebracht en blijft voortbrengen. De aki wil een hoogwaardige bijdrage leveren aan het onderwijsaanbod en een rol spelen in het culturele, maar ook in het economische leven. De academie vormt samen met de Hogeschool van Arnhem en de Christelijke Hogeschool voor de kunsten Constantijn Huygens Kampen/Zwolle de stichting ArtEZ, hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving, bouwkunst, muziek en theather. De opzet van deze bundeling is: samen sterker te staan in organisatorisch opzicht én een rijk geschakeerd, volledig onderwijsaanbod op het gebied van de kunsten (muziek, dans, theater, beeldende kunst en vormgeving) aan te kunnen bieden. Uitgangspunt daarbij is, dat de lokaties, zeker waar het het onderwijs in de beeldende kunst en vormgeving betreft hun eigen identiteit en herkenbaarheid dienen te behouden en zo mogelijk zelfs te versterken.

Exposities (komt/future nu/now voorbij/past)
Eindexpo Art & Design en Interieurarchitectuur
3/7/2013 - 7/7/2013
voorbij / past >>

Deelnemers
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z alle
Lowieke van Aarle - Mark Antonisse - Gijs Assmann .

Toon lopende exposities van deze deelnemers