KUNSTENAAR / ARTIST >> website: www.gerardbrouwer.nl

Gerard Brouwer  (1951)

>> voorbije exposities / past exhibitions

Over de kunstenaar
Gerard Brouwer, in 1951 te Leiden geboren, volgde vanaf 1969 zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten “Artibus” te Utrecht, waar hij les kreeg van Jan van Luijn. Na het voltooien van deze opleiding, in 1974, studeerde hij van 1975 tot 1979 aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam bij Piet Esser, Paul Grégoire en Theresia van de Pant.

In 1979 won hij de Willem F.C. Uriôt-kunstprijs en in 1991 te Katwijk de D.F.E. Meerburgprijs.

Wie zijn diverse beelden of beeldengroepen ziet, ontdekt aan talrijke kleine behandelingen van vorm, inhoud en huid dat hij een ontvankelijk oog heeft voor mensen en dingen die langskomen in het leven. De indrukken die hij daarbij opdoet hebben alleen de boodschap die uit het gegeven zelf spreekt, niet meer en niet minder. Rake en sobere beelden zijn het. En als wij hier spreken van indrukken, dan mag daarbij vermeld worden dat zijn beelden op een mooie manier een impressionistisch karakter hebben. Daaraan kan worden toegevoegd dat zij meestal een algemene geldigheid bezitten voor een situatie, een verhaal, een gebeurtenis of zomaar voor een menselijke handeling. Gegoten in prachtig brons, met een bijna schilderachtig patine.

In die eigen stijl vallen een zekere rust, genegenheid en toegankelijkheid op; zijn beelden zenden dat als het ware uit. Dit moet voorkomen uit zijn houding ten opzichte van mensen, dieren en dingen. Ontvankelijk en mild, maar wel met een scherp oog voor trekken die typerend zijn voor het leven van alledag.

Het vrije werk laat uiteraard heel de Gerard Brouwer zien. Ofschoon, in de verschillende opdrachten die op verscheidene plekken van ons land het dagelijkse leven verlevendigen, is hij dichtbij zichzelf gebleven. En in zijn kleinplastieken toont hij zich een gevoelige en betrokken observator van onverwachte menselijke handelingen. Ook hier een spel van licht en donker en het gebruik van tegengestelde partijen, kenmerkend voor zijn manier van ‘beeldhouwen’.

Naast de opdrachten die hij uitvoerde is zijn werk opgenomen in collecties van instellingen, musea, bedrijven, uitleencentra en particulieren in binnen- en buitenland.

De volgende instellingen bieden werk aan en organiseren exposities:
Galerie Aelbrecht, Rotterdam
Art Options, Langbroek (gem.Wijk bij Duurstede)
Galerie en Beeldentuin Laerken, Hazerswoude Dorp
Smelik & Stokking Galleries (Den Haag), Den Haag
Smelik & Stokking Galleries (Den Haag), Den Haag
Beeldentuin de Tienhof, Tienhoven

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Stadsgalerij Heerlen, Heerlen

De volgende instellingen hebben werk in stock:
Galerie Visée, Diepenheim

De volgende gemeenten hebben werk in de openbare ruimte:
Kunst Openbare Ruimte Helmond, Helmond
Kunst Openbare Ruimte Zoetermeer, Zoetermeer

Aangesloten bij Pictoright, Amsterdam.

Werken Toon afbeeldingen in apart venster


Welkom Groot, 2002, 70 x 20 x 20 cm
Galerie Aelbrecht


Rokstand, 1998, 75 x 21 x 16 cm
Galerie Aelbrecht


Zonder titel
CODA Museum Apeldoorn


Dansende Koe, 26 cm
Galerie Pictura


Dansende koe, h. 26 cm
Art Options


Rokstand, 73 x 16 x 21 cm
Galerie Aelbrecht


Haringeters
Galerie Visée


5 Koeien
Galerie Visée


Aandacht, 20 cm
Smelik & Stokking Galleries (Den Haag)


Proost, 12 cm
Smelik & Stokking Galleries (Den Haag)

meer/more >>