KUNSTENAAR / ARTIST

Toon Tersas  (1924-1995)

>> voorbije exposities / past exhibitions

Over de kunstenaar
Geboren in Weert, Limburg als Antoon Keersmaekers werkte hij onder de naam Toon Tersas in Mol (B) als autodidact. Zijn intrigerende oeuvre is tot op heden vrijwel onbekend gebleven.

Gedurende de jaren zestig en zeventig voerde Toon Tersas in zijn schilderijen, aquarellen en vele geschilderde en getekende dagboeken een artistieke dialoog met de massa-media. Hij verwerkte teksten en beelden uit de politieke actualiteit, de kunstwereld, de reclame en de literatuur in zijn kunst. Er zijn in het werk van Tersas overeenkomsten aan te treffen met de verworvenheden van kunstbewegingen zoals pop-art, dada en de collagisten, maar zijn vertragende teken- en schildertechniek staat in schril contrast met de snelle productie- en consumptiemethodes van de massamedia

Op het eerste gezicht lijken zijn kunstwerken misschien niet meer dan schilderkundige kopieën van een bladspiegel van een krant of tijdschrift, maar bij nader inzien blijkt de na- geschilderde originele tekst gaandeweg over te lopen in persoonlijk commentaar op velerlei actuele gebeurtenissen uit zijn tijd. Alles is met grote zorg neergeschreven, getekend, gecombineerd, veranderd en becommentarieerd. Uitingen van de tijdgeest verstrengelen zich met persoonlijke invalshoeken. “Schrijven is tekenen” zei Tersas en als een middeleeuwse kopiist wijst hij ons op de ongerijmdheden tussen het gebeuren en de weergave ervan.

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Museum van Hedendaagse Kunst Muhka, Antwerpen