Publikaties
Kunstbeeld 2005 | 06
Kunstbeeld Magazine
OKV-Tento 2003|4
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen (OKV)
Kunstbeeld 2012 | 07/08
Kunstbeeld Magazine