Bericht
Van: hzomer@deappel.nl - 1017DE - 15/5/2008   Reageer op dit bericht
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek
Amsterdam/Rotterdam, mei 2008
De Appel, Witte de With en het Fonds BKVB lanceren gezamenlijk de tweejaarlijkse Prijs voor de Jonge Kunstkritiek voor het Nederlandse taalgebied. De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten die schrijft over hedendaagse beeldende kunst. De initiatiefnemers willen met de prijs een impuls geven aan gedegen kritische reflectie en investeren in de toekomst van een hoogstaand kunstdiscours.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek wil tegenwicht bieden aan de vervlakking van kunstkritiek in de media en wil het belang van de rol van de kunstcriticus in de hedendaagse maatschappij benadrukken.
Het huidige niveau van de kunstkritiek in het Nederlandse taalgebied staat onder druk. We leven in een tijdperk waarin men overspoeld wordt met beelden, maar waar een tekort bestaat aan gedegen kritische reflectie op de betekenis van deze beelden. Cultuurredacties kiezen steeds vaker voor inkrimping van zowel het aantal recensies als de lengte hiervan, ten faveure van een verbreding van de te bespreken genres en vlot weglezend cultuurnieuws. Recensies verworden meer en meer oppervlakkige omschrijvingen die verstoken zijn van een gedegen analyse, begrip van de specifieke context en kunsthistorische kennis in het algemeen. Steeds minder vaste critici zijn in dienst bij de kwaliteitspers werkzaam en de honoraria zijn dusdanig laag dat het beroepsmatig uitoefenen van het vak dreigt te degraderen tot een ‘bijbaan’ van of journalisten of professionals uit de kunstwereld.

De initiatiefnemers roepen op tot bijdragen die getuigen van het vermogen om op een genuanceerde en goedgeďnformeerde manier een kritische mening uit te dragen. Hierbij wordt het principe onderschreven dat kunsttheoretische reflectie niet losstaat van de maatschappelijke actualiteit. De kunstcriticus heeft de taak als schakel tussen maker, kunstwerk, instellingen én het publiek te fungeren.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek deelt een gemeenschappelijk doel met de bestaande prijzen die het belang van de kunstkritiek accentueren en uitgereikt worden aan schrijvers die al in substantiële mate erkenning genieten. Een prijs die specifiek bedoeld is om jong talent op het gebied van de beeldende kunstkritiek te stimuleren ontbreekt echter. De prijs wil investeren in de toekomst van het kunstdiscours en de jonge laureaten in staat stellen zich voor een langere tijd te focussen op de ontwikkeling van hun schrijfcarričre.

De nieuwe prijs is bedoeld voor talent onder de 35 jaar en zal om het jaar worden uitgereikt in de categorieën Recensie (€ 7.500) en Essay (€ 12.500). Bovendien zullen het essay en de recensie van de winnaars gepubliceerd worden in de NRC (NL) en de Knack (BE). Deelnemers aan deze eerste editie kunnen tot en met 30 juni hun artikelen aanleveren via de website www.jongekunstkritiek.net. Hier zijn ook de voorwaarden voor de inzendingen te vinden. Het werk zal onder andere beoordeeld worden op stijl, coherentie, opbouw, grondige (contextuele) informatie en toegankelijkheid. De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek staat onder voorzitterschap van Oscar van den Boogaard (schrijver) en bestaat verder uit Camiel van Winkel (publicist, lector kunstacademie den Bosch), Maria Barnas (schrijver, beeldend kunstenaar), Bernard Dewulf (journalist en kunstcriticus voor De Morgen), Edo Dijksterhuis (journalist en kunstcriticus voor het Financieel Dagblad) en Barbara Visser (beeldend kunstenaar).

In oktober 2008 zal de eerste Prijs voor de Jonge Kunstkritiek worden uitgereikt.
Hiske Zomer