Bericht
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 30/6/2009   Reageer op dit bericht
Onderzoek naar schilderij Vogel van Karel Appel
Het Groninger Museum toont vanaf 30 juni 2009 het werk Vogel, geschilderd in 1951 door Karel Appel. Het Groninger Museum toont vanaf 30 juni 2009 het werk Vogel, geschilderd in 1951 door Karel Appel en wil dat tonen tegelijk met een andere versie van Vogel welke onlangs door de kunsthandelaar Nico Delaive aan een verzamelaar in Beiroet is verkocht. Het Groninger Museum heeft Delaive uitgenodigd om aan het onderzoek mee te werken om daarmee de studie naar het werk van Appel te versterken en de kennis over Karel Appel en zijn werk te vergroten. Het Groninger Museum rekent op de medewerking van de kunsthandelaar en de Karel Appel Foundation.

Naar aanleiding van de vele berichtgevingen in de media en de uitspraak van kunsthandelaar Nico Delaive dat Vogel in bezit van het Groninger Museum vals zou zijn, zal het Groninger Museum onderzoek doen naar de echtheid van dit werk.

Vogel is in 1976 door het Groninger Museum met steun van de Vereniging Rembrandt aangekocht. Het Groninger Museum heeft het werk vaak gepresenteerd in tentoonstellingen van de eigen collectie en onlangs nog in de tentoonstelling Van Collenius tot Koons. Met dank aan de Vereniging Rembrandt.

Galeriehouder Nico Delaive uit Amsterdam had onlangs een schilderij van Karel Appel uit 1951 verkocht, toen hij erachter kwam dat een vrijwel identiek schilderij van Appel zich sinds 1976 in de collectie van het Groninger Museum bevindt. Aangezien hij voor het door hem verkochte schilderij een echtheidsverklaring van de Karel Appel Foundation had verkregen, beweerde de galeriehouder in de pers dat het schilderij uit de collectie van het Groninger Museum vals moest zijn.
De meest aannemelijke verklaring is dat Appel in 1951 zelf twee vrijwel identieke versies van Vogel heeft gemaakt.

Het Groninger Museum heeft Nico Delaive uitgenodigd om het werk L’Oiseau naast die van Vogel in het Groninger Museum te presenteren. Niet alleen voor het publiek is dit interessant, het is ook van belang voor het kunsthistorisch onderzoek. Het zou de eerste en wellicht enige keer zijn dat de werken naast elkaar kunnen worden getoond: een unieke gebeurtenis.

Ook zal het Groninger Museum aan de Karel Appel Foundation vragen het kunsthistorisch onderzoek naar deze werken te ondersteunen.

In de jaren 1950 en 1951 ontstond een reeks schilderijen die mens en dier tot onderwerp hadden. Grote, compacte kleurvlakken met hier en daar een krachtige lijn beheersen Appels werk in deze periode. Opvallend in het schilderij Vogel is het verschil in behandeling van de linker – en rechtergedeelte. Links zijn grote vlakken kleur neergezet met enkele markante, zwarte lijnen. In de rechterzijde zijn de kleuren genuanceerder aangebracht in korte vegen
Redactie